Προβολή Θέσεων Πρακτικής Άσκησης

> Η εφαρμογή φοιτητών είναι διαθέσιμη εδώ

Αν είστε φοιτητής μπορείτε να δείτε τις διαθέσιμες θέσεις Πρακτικής Άσκησης, αφού συνδεθείτε στο λογαριασμό σας με το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης, τα οποία έχετε λάβει από το οικείο σας Ίδρυμα.

Αφού εισέλθετε έχετε τη δυνατότητα να αναζητήσετε θέσεις Πρακτικής Άσκησης με βάση διάφορα κριτήρια, όπως το φυσικό αντικείμενο, τη γεωγραφική περιοχή εκπόνησης, την ημερομηνία καταχώρισης, κλπ.

 

Αναλυτικές οδηγίες για την εφαρμογή του φοιτητή θα βρείτε εδώ.