Δέσμευση Θέσεων Πρακτικής Άσκησης

> Η προδέσμευση και αντιστοίχιση θέσεων από τα Γραφεία Πρακτικής Άσκησης είναι διαθέσιμη εδώ.

 

Κάθε πιστοποιημένο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης μπορεί αφού συνδεθεί στο λογαριασμό του να δει τις διαθέσιμες θέσεις Πρακτικής Άσκησης που έχουν εισαχθεί από τους Φορείς Υποδοχής Πρακτικής Άσκησης και να πραγματοποιήσει αναζήτηση με διάφορα κριτήρια.

Η διαδικασία της δέσμευσης και αντιστοίχισης των θέσεων περιλαμβάνει τα εξής στάδια:

- Προδέσμευση θέσεων μετά από σχετικά αιτήματα φοιτητών ή με αποφάσεις των επιστημονικών υπευθύνων για καλύτερο προγραμματισμό. Επισημαίνεται ότι η προδέσμευση θέσεων υπόκειται σε χρονικούς και αριθμητικούς περιορισμούς, ενώ δεν αποτελεί προαπαιτούμενο στάδιο για την οριστική δέσμευση.

- Αντιστοίχιση των δικαιούχων φοιτητών στις διαθέσιμες θέσεις ΠΑ με βάση τις εσωτερικές διαδικασίες αντιστοίχισης που ακολουθεί κάθε Ίδρυμα.

- Οριστική δέσμευση της θέσης, αφού ολοκληρωθούν οι εσωτερικές διαδικασίες διάθεσης της θέσης σε δικαιούχους φοιτητές που ακολουθεί κάθε Ίδρυμα, και ανάθεση της θέσης Πρακτικής Άσκησης στο φοιτητή. Στο στάδιο αυτό καταχωρίζονται στοιχεία όπως η αναμενόμενη έναρξη και λήξη της Πρακτικής Άσκησης.

Αναλυτικές οδηγίες για την προδέσμευση Θέσεων Πρακτικής Άσκησης και τη χρήση της εφαρμογής μπορείτε να βρείτε εδώ.