Αναστολή πρακτικής άσκησης φοιτητών

Στον ακόλουθο σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε την επίσημη ανακοίνωση σχετικά με την αναστολή πρακτικής άσκησης φοιτητών.

Διευκρινίζουμε ότι οι Φορείς Υποδοχής Πρακτικής Άσκησης έχουν τη δυνατότητα να αναρτήσουν θέσεις πρακτικής άσκησης μέσω του πληροφοριακού συστήματος ΑΤΛΑΣ.