Προδιαγραφές Διασύνδεσης ΠΣ Ιδρυμάτων με το ΆΤΛΑΣ

Τις τελικές προδιαγραφές διασύνδεσης του προγράμματος Άτλας με τα Π.Σ. των ΔΑΣΤΑ μπορείτε να βρείτε εδώ.