Εισαγωγή Θέσεων Πρακτικής Άσκησης

Η καταχώριση θέσεων Πρακτικής Άσκησης είναι διαθέσιμη εδώ.

Αφού πιστοποιηθείτε ως Φορέας Υποδοχής Πρακτικής Άσκησης, μπορείτε, συνδεόμενοι στο λογαριασμό σας, να εισάγετε ή να επικαιροποιείτε τις προσφερόμενες θέσεις Πρακτικής Άσκησης, συμπληρώνοντας στοιχεία όπως:

- Περιγραφή θέσης, αντικείμενο

- Απαιτούμενα τυπικά προσόντα υποψηφίου

- Γεωγραφική περιοχή εκπόνησης ΠΑ

- Χρονική διάρκεια και επιθυμητή περίοδο εκπόνησης ΠΑ

- Περιορισμένου ή πλήρους ωραρίου κλπ.

 

 

Αναλυτικές οδηγίες για την εισαγωγή θέσεων και τη χρήση της εφαρμογής μπορείτε να βρείτε εδώ