Αναστολή Πρακτικής Άσκησης έως 30/11

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το ΦΕΚ 4899/τ. Β'/06-11-2020 η Πρακτική Άσκηση Φοιτητών με φυσική παρουσία αναστέλλεται έως τις 30/11/2020.