Αναστολή Πρακτικής Άσκησης έως 07/01/2021

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το ΦΕΚ 5486/τ. Β'/12-12-2020 η Πρακτική Άσκηση Φοιτητών με φυσική παρουσία αναστέλλεται έως τις 07/01/2021.