Λειτουργία Γραφείου Αρωγής

Από Δευτέρα 10 Αυγούστου έως Παρασκευή14 Αυγούστου 2015 το Γραφείο Αρωγής Χρηστών θα εξυπηρετεί μόνο μέσω της φόρμας γραπτής επικοινωνίας.